Vacature: Zelfstandige Arts CARA onderzoeken

Logo Vias Institute
Functie
Zelfstandige Arts CARA onderzoeken (2 à 3 (halve) dagen per week )
Datum
05/16/2018
Provincie
Brussel 
Instelling
Advertentie in PDF
Functie-omschrijving

Het CARA, afdeling van het Vias instituut, evalueert als wettelijk erkende instantie de rijgeschiktheid van  personen met een functiestoornis.

 

U gaat in het rijgeschiktheidsonderzoek na of de (kandidaat)bestuurder over de nodige lichamelijke en geestelijke mogelijkheden beschikt om veilig aan het verkeer deel te nemen. U neemt na multidisciplinair overleg met psychologen en rij-experten/aanpassingsdeskundigen de officiële rijgeschiktheidsbeslissing.

 

Functie-eisen

U heeft een relevante ervaring met medische expertise en/of van functiestoornissen. U bent bereid zich regelmatig bij te scholen. U kan zich vlot uitdrukken in het Frans en het Nederlands. U bent vertrouwd met het gebruik van ICT tools.

Omschrijving afdeling

Kandidaat bestuurders kunnen zich wenden tot het CARA voor een rijgeschiktheidsonderzoek wanneer zij een mogelijke vermindering van hun functionele vaardigheden hebben.  Dit omwille van een ziekte, een ongeval of een andere medische oorzaak, die eventueel een invloed kan hebben op het veilig besturen van een motorvoertuig.

 

Het multidisciplinair team van het CARA zal de rijgeschiktheid nagaan en documenten afleveren waarmee  desgevallend een (nieuw) rijbewijs kan verkregen worden.  Er wordt beslist of aanpassingen aan het voertuig nodig zijn en/of het opleggen van beperkingen op het gebruik van het rijbewijs noodzakelijk is.

Duur vacature
Onbepaalde duur
Arbeidsvoorwaarden  

Samenwerkingsovereenkomst op zelfstandige basis met dagvergoeding.

Vacaturenummer
MedWeb 774585
Solliciteren
Informatie bij
Deze vacature blijft staan tot 06/27/2018